тогтворжуулагч бутлуурын үйлдвэр 9м өндөр хадгалдаг хана