Элсэн чулуун дүүргэгчийн хуримтлалын сул коэффициент