суурин бутлуурын үйлдвэрийн аюулгүй байдал эрүүл мэндийн хөтөлбөр