Механик бутлах чулуун дөрвөлжин үйлдвэрлэлийн хүчин чадал нэг ээлжинд