Картыг дэлбэлэхийн тулд карьер нээх шаардлагатай юу