Германы үйлдвэрлэлийн PSJ400 цемент хучилтын таслуурын үнэ