Эвдэрсэн хайрганы тоног төхөөрөмж ба эсрэг багийн хоорондох ялгаа