Том хэмжээний элс хийх машин нь нунтаг гаргадаггүй бол яах вэ