Орон нутгийн нэр хүндийн тайланд элсэн чулуу үйлдвэр