Нөлөөллийн бутлуурын Европын өндөр хэмжээтэй хувилбар