Бутлуур нь газрын гаднах тээврийн төлбөрийг өгдөг үү