Шанхайн барилгын зам гүүр бутлуурын санал болгож байна