Нойтон шавар материалаар хатаагч бутлах түүхий эд тэдгээрийн систем