Жижиг сонгон шалгаруулах үйлдвэрийн хоёр дахь шат хаалттай эвдэрсэн байна