Европын 950 тонн бутлуурын тоног төхөөрөмжийн хувилбар