Өндөр бүтээмжтэй дугуй хэлбэрийн хөдөлгөөнт бутлах станц