Нөлөөллийн бутлуурын Европын өндөр хурдны хувилбар