1210 эсрэг довтолгооны эвдэрсэн санал 600X900 E үнэ