хөдөлгөөнт барилгын хог хаягдлыг бутлуурын ялгаа гадаадын тоног төхөөрөмж