Элсний уулын бизнес эрхлэх эрхийн дуудлага худалдаагаар ямар татвар төлөх ёстой вэ