Ихэнхдээ уул уурхайн чиглэлээр хэд хэдэн эрүү бутлуур байдаг