Автоклавт шохойн элс тоосгон нүүрсний үнсний тоосгоны үйлдвэр