Том хэмжээний гадна талын ханын шаваас нунтаг машин тоног төхөөрөмжийн үнэ