Нүүрсний уурхайг бүрэн механикжсан уул уурхайн бутлагч