600 төрлийн цохилтот мөлхөгч хэлбэрийн хөдөлгөөнт бутлуурын компанийн жагсаалт