зөөврийн дан бутлуурын цахилгаан хэрэглээг хэрхэн тооцох