Тэр угаалгын машин хүчтэй боловсруулах хүчин чадалтай