Дугуйт хөдөлгөөнт бутлуурын үйлдвэрлэлийн гарц 2000Т