Төрөл бүрийн элсэн чулуу үйлдвэрлэх тоног төхөөрөмж