Супер өндөр нарийвчлал нь бутлуурыг нунтаггүйгээр хийж болно