Нэг цагт 1300T дугуй хэлбэрийн хөдөлгөөнт завсарлага