дулааны цахилгаан станцын тээрмийн хэсгээс ерөнхий