Хүдэр бутлах тоног төхөөрөмж суурилуулах төлөвлөгөө