Хаягдлын цөөрөмийг гаргаж авсны дараа юу хийж болох вэ