Тойргийн урсгалын тээрэм систем ба нээлттэй урсгалын тээрэм систем хоорондын ялгаа