Нэг өнхрөх бутлуур хөргөлтийн усны чанарын шаардлага