Механизмын барилгын элс ашиглалтын тоног төхөөрөмж