Нэг машинаар өдөрт хэдэн тонн хуурай зуурмаг гаргадаг вэ