1400 1600 хайрцаг бутлуурын дотоод бүтцийг тохируулах