1100x1200 үйлдвэрлэгчийн эвдэрсэн машины европ хувилбар