үйлдвэрлэлийн зориулалттай бөмбөг үйлдвэрлэх шилдэг үйлдвэрлэгчид