Шанхай дахь үйлдвэрлэлийн үйлдвэрлэл 1214 гаруй тоног төхөөрөмжийг эсэргүүцдэг