Дугуй хэлбэрийн хөдөлгөөнт бутлах үйлдвэрийн гарц 190