Дотоодын үйлдвэрлэлийн бутлуурын үйлдвэрлэгчид юу вэ