Бутлуурын AC мотор гурван агуулсан агуулсан суурилуулах арга ба сонголт