Нөлөөллийн бутлуурын үйлдвэрлэгчдийн Европын хувилбар