бөмбөг тээрэм зохиол хүдрийн хятад дээр ир дуулдаг