Өдөрт 1000 тонн бутлах тоног төхөөрөмжийн тохиргоо