Эвдэрсэн уул уурхайн тоног төхөөрөмжийн борлуулалтын төлөөлөгч