520T дугуй хэлбэрийн хөдөлгөөнт цаг тутамд эвдэрдэг